<sub id="rp5pr"></sub>
<sub id="rp5pr"></sub>

<sub id="rp5pr"></sub>

<sub id="rp5pr"></sub>
<address id="rp5pr"></address>

<sub id="rp5pr"></sub>

  2009年景观型箱式变电站价格表
     
  序号 名 称 规 格 型 号 容 量 单价元 电容配置 备 注
  1 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 50KVA 77000 2*10KVAa 
  2 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 100KVA 99000 4*10KVAa 
  3 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 125KVA 102000 4*10KVAa 
  4 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 160KVA 115000 7*10KVAa 
  5 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 200KVA 127000 6*14KVAa 
  6 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 250KVA 138000 7*15KVAa 
  7 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 315KVA 150000 7*20KVAa 配工厂用加3万
  8 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 400KVA 239000 8*20KVAa 配工厂用加3万
  9 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 500KVA 2590000 10*20KVAa 配工厂用加3万
  10 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 630KVA 2950000 10*25KVAa 配工厂用加3万
  11 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 800KVA 490000 11*30KVAa 配工厂用加3万
  11 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 400KVA环网 249000 8*20KVAa 配工厂用加3万
  11 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 500KVA环网 2690000 10*20KVAa 配工厂用加3万
  11 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 630KVA环网 3050000 10*25KVAa 配工厂用加3万
  11 景观型箱式变电站 ZBW-12/0.4-50HZ 800KVA环网 500000 11*30KVAa 配工厂用加3万
  万博体育平台网址 12| 648| 789| 156| 963| 396| 348| 807| 885| 240| 837| 87| 87| 981| 876| 876| 423| 312| 924| 333| 150| 552| 408| 285| 615| 255| 408| 141| 90| 303| 108| 801| 81| 978| 462| 879| 882| 681| 783| 156| 390| 861|